O převzatém výrobku do opravy je proveden zápis do přijímacího protokolu – opravního listu, po dohodě je stanoven plánovaný termín dokončení a rámcový

rozpočet opravy. Každý opravní list má jedinečné evidenční číslo, obsahuje popis předaného výrobku i jeho příslušenství, včetně výrobního čísla, a popis požadované

opravy. Opravní list při výdeji obsahuje shodné údaje jako při přijmu, dále pak zjednodušený popis zjištěné závady, provedené práce, datum dokončení zakázky, datum vydání

zakázky, cenu práce, cenu spotřebovaného materiálu, případně i cenu poštovného a balného.

Při osobním výdeji produktu z opravny je nutné předložit originál Opravního listu